Menu

E-rejestracja NFZ

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji drogą telefoniczną poprzez używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów informacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Jestem świadom/a, że przysługuje mi prawo wycofania zgody w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, podawanych przeze mnie do celów związanych z realizowanymi świadczeniami i działaniami informacyjnymi . Mam świadomość, że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji świadczeń. Jestem świadom/a, że przysługuje mi prawo wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz, że wycofanie zgody uniemożliwi dalszą realizację świadczeń.