Menu

Badania diagnostyczne

Podczas konsultacji pacjentowi wykonujemy standardowe badanie okulistyczne oceniające sprawne funkcjonowanie wzroku, m.in. badanie ostrości wzroku, badanie dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Ponadto wykonujemy:

 • Badanie pola widzenia Perymeria kinetyczna / Perymetria zdwojonej częstotliwości (FDT)
 • Badanie grubości rogówki - Pachymetria
 • Ocena grubości włókien nerwowych siatkówki - GDx
 • USG w prezentacji A - Biometria
 • Obrazowanie i pomiary oka i oczodołu - USG projekcji A i B
 • Obrazowanie dna oka - Angiografia fluoresceinowa , AF
 • Fotografia cyfrowa dna oka
 • Optyczna koherentna tomografia dna oka - OCT
 • Badanie ustawienia gałek ocznych, kąta zeza - Badanie na synoptoforze
 • Badanie krzywej dziennej ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • Badanie drożności dróg łzowych 
 • Topografia rogówki
 • Pentacam, tomografia przedniego odcinka 
 • Ultrabiomikroskopia - UBM
 • Posiew z worka spojówkowego