Menu

Cennik

Konsultacje

 KONSULTACJA OKULISTYCZNA
230 zł 
 KONSULTACJA OKULISTYCZNA PROFESOR
350 zł
 KONSULTACJA OKULISTYCZNA (DZIECIĘCA)
240 zł
 

Badania diagnostyczne

KRZYWA DOBOWA APLANACYJNA (4 POMIARY)
JEDNO OKO/DWOJE OCZU
100 zł/120 zł 
BADANIE POLA WIDZENIA
JEDNO OKO/DWOJE OCZU
60 zł/80 zł 
PACHYMETRIA
JEDNO OKO/DWOJE OCZU
40 zł/60 zł 
ZDJĘCIE DNA OKA - CYFROWA FOTOGRAFIA DNA OKA
JEDNO OKO/DWOJE OCZU
110 zł/150 zł
PERYMETRIA aparatem MATRIX firmy ZEISS
JEDNO OKO/DWOJE OCZU
60 zł/80 zł 
OCT siatkówki/plamki żółtej aparatem DRI OCT TRITON firmy TOPCON
JEDNO OKO/DWOJE OCZU
170 zł/210 zł 
ANGIO OCT aparatem DRI OCT TRITON firmy TOPCON
JEDNO OKO/DWOJE OCZU
180 zł/220 zł 
UBM
JEDNO OKO/DWOJE OCZU
200 zł/240 zł 
USG gałki ocznej
JEDNO OKO/DWOJE OCZU
90 zł/130 zł 
ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA
JEDNO OKO/DWOJE OCZU
240 zł/300 zł

Zabiegi

INIEKCJA DOSZKLISTKOWA OKA preparatem LUCENTIS
(W CENIE 1 WIZYTA KONTROLNA)
1 800 zł 
INIEKCJA DOSZKLISTKOWA OKA preparatem  EYLEA
(W CENIE 1 WIZYTA KONTROLNA)
1 800 zł 
USUNIĘCIE GRADÓWEK, BRODAWCZAKÓW, KĘPEK ŻÓŁTYCH,  KASZAKÓW 
(W CENIE 1 WIZYTA KONTROLNA)
od 600* zł 
FOTOKOAGULACJA OKOLICY PLAMKI metodą  MICROPULSE/ENDPOINT
aparatem PASCAL SYNTHESIS firmy TOPCON
JEDNO OKO
400 zł
FOTOKOAGULACJA SIATKÓWKI - LASEREM ŻÓŁTYM 577nm
aparatem PASCAL SYNTHESIS firmy TOPCON 
JEDNO OKO
400 zł
YAG - IRYDOTOMIA, KAPSULOTOMIA, TRABEKULOPLASTYKA
JEDNO OKO
380 zł
BADANIE KONTROLNE PO LASEROTERAPII 
(DO 4 TYGODNI PO ZABIEGU)
120 zł
* kwota zabiegu uzależniona jest od konsultacji okulistycznej

Operacje

FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  standardowej 
(W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE)
2950 zł 
FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF sferyczny
(W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE)
3100 zł
FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF asferyczny 
(W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE)
3500 zł 
FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF IQ Natural
(W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE)
4800 zł 
FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - TECNIS Opti-Blue 
(W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE)
4800 zł 
FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF Toric
(W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE)
5500 zł 
FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF Restor  / PanOptix IQ 
(W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE)
7400 zł / 7600 zł 
FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - TECNIS Symfony 
(W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE)
7400 zł 
FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF Restor Toric / PanOptix  Toric 
(W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE)
9000 zł / 9200 zł 
FAKOTRABEKULEKTOMIA z wszczepem soczewki -  ACRYSOF 
(W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE)
5500 zł 
FAKOTRABEKULEKTOMIA z wszczepem soczewki -  ACRYSOF IQ Natural 
(W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE)
6600 zł 
OPERACJA PRZECIWJASKROWA
(W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE)
3500 zł
WITREKTOMIA STANDARD
(plus dodatkowy koszt  zastosowanych śródoperacyjnie materiałów)
7500 zł 
FAKOWITREKTOMIA
(plus dodatkowy koszt  zastosowanej soczewki)
8000* zł 
ZEZ - LECZENIE OPERACYJNE na jednym oku 
(W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE)
4000 zł 
ZEZ - LECZENIE OPERACYJNE na obu oczach 
(W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE)
4500 zł 
* kwota zabiegu uzależniona jest od konsultacji okulistycznej

 

 
Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej (cena brutto)
dot. Opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
(podst.: art..28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Nazwa usługi

Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej-sporządzonych na wniosek pacjenta, w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
8,44 zł
Za jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej-sporządzonej na wniosek pacjenta, związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
0,30 zł
Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej), na wniosek pacjenta w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń
1,50 zł

 

 
Cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny
(cena brutto)
 

dot. Opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (podst.: art.. 24. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej)

Nazwa usługi

Za każdą rozpoczętą dobę (powyżej 72h)
30 zł