Menu

Cennik

CENNIK - OKULISTYKA NA KACZEJ Sensor Cliniq / Szpital IBIS

KONSULTACJA OKULISTYCZNA

270

KONSULTACJA OKULISTYCZNA (DZIECIĘCA)

280

KONSULTACJA OKULISTYCZNA PROFESOR

400

KWALIFIKACJA DO OPERACJI ZAĆMY

320

TELEPORADA

80

KONSULTACJA W PORADNI ORTOPTYCZNEJ

240

KONSULTACJA W PORADNI PLAMKI ŻÓŁTEJ (WIZYTA +OCT) badanie kontrolne

280

KWALIFIKACJA DO INIEKCJI WEWNĄTRZGAŁKOWEJ

350

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU LASEROWEJ KOREKCJI WAD WZROKU

350
DIAGNOSTYKA  

TONOMETRIA BEZDOTYKOWA "AIR-PUFF"

20

TONOMETRIA APLANACYJNA

50

KRZYWA DOBOWA CIŚNIEŃ WEWNĄTRZGAŁKOWYCH

120

TEST SCHIRMERA (POMIAR WYDZIELANIA ŁEZ)

20

GONIOSKOPIA

30

PACHYMETRIA ULTRADŹWIĘKOWA

60

BIOMETRIA ULTRADŹWIĘKOWA

60

BIOMETRIA OPTYCZNA

120

BADANIE ŚRÓDBŁONKA ROGÓWKI Z PACHYMETRIĄ

80

TOPOGRAFIA ROGÓWKI

100

BADANIE POLA WIDZENIA

80

MATRIX - PERYMETRIA (PODWÓJNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI) FDT

80

USG GAŁEK OCZNYCH

190

UBM GAŁEK OCZNYCH (DWOJE OCZU)

260

CYFROWA FOTOGRAFIA DNA OKA

150

OCT PLAMKI ŻÓŁTEJ

240

ANGIO-OCT PLAMKI ŻÓŁTEJ

280

TOPOGRAFIA TARCZY N.II (OCT)

250

BADANIE KOMPLEKSU KOMÓREK ZWOJOWYCH (GCC)

120

TOMOGRAFIA PRZEDNIEGO ODCINKA Z PACHYMETRIĄ OBWODOWĄ I CENTRALNĄ

200

TOMOGRAFIA PRZEDNIEGO ODCINKA BEZ PACHYMETRII

180

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA

300

POSIEW Z WORKA SPOJÓWKOWEGO

50
ZABIEGI LASEROWE  

YAG - IRYDOTOMIA, KAPSULOTOMIA, TRABEKULOPLASTYKA

420

FOTOKOAGULACJA OKOLICY PLAMKI METODĄ MICROPULSE/ENDPOINT

420

FOTOKOAGULACJA SIATKÓWKI

420

BADANIE KONTROLNE PO LASEROTERAPII (DO 4 TYGODNI PO ZABIEGU)

120

ZABIEGI LASEROWEJ KOREKCJI WAD WZROKU

(w cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu)  

 

ZABIEG POWIERZCHNIOWY PRK (JEDNO OKO)

1 950

ZABIEG POWIERZCHNIOWY PRK CUSTOM-Q (JEDNO OKO)

2 400

ZABIEG POWIERZCHNIOWY LASEK (JEDNO OKO)

2 400

ZABIEG POWIERZCHNIOWY LASEK CUSTOM-QTM (JEDNO OKO)

2 900

ZABIEG POWIERZCHNIOWY EBK (JEDNO OKO)

2 600

ZABIEG POWIERZCHNIOWY EBK CUSTOM-QTM (JEDNO OKO)

3 100

ZABIEG FEMTOLASIK WFO (JEDNO OKO)

3 500
ZABIEG FEMTOLASIK CUSTOM-QTM 4 100
ZABIEG STREAMLIGHT 3 800
Badanie kontrolne po zabiegu laserowej korekcji wady wzroku (przez 6 m-cy po zabiegu)  100
SOCZEWKI FAKIJNE  

WSZCZEPIENIE SOCZEWKI - KOREKCJA KRÓTKOWZROCZNOŚCI (JEDNO OKO)

7 700

WSZCZEPIENIE SOCZEWKI  - KOREKCJA KRÓTKOWZROCZNOŚCI I ASTYGMATYZMU (JEDNO OKO)

9 100

WSZCZEPIENIE SOCZEWKI  KOREKCJA NADWZROCZNOŚCI  (JEDNO OKO)

8 800

WSZCZEPIENIE SOCZEWKI  - KOREKCJA NADWZROCZNOŚCI I ASTYGMATYZMU (JEDNO OKO)

10 800
LECZENIE AMD  

INIEKCJA DOSZKLISTKOWA  WRAZ Z 1 WIZYTĄ KONTROLNĄ (JEDNO OKO)

od  900

do 2 200

ZABIEGI POWIEKOWE  

USUNIĘCIE GRADÓWEK, BRODAWCZAKÓW, KĘPEK ŻÓŁTYCH KASZAKÓW

700

PODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ (ENTROPION)

2 000

ODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ (EKTROPION)

2 000

KOREKTA POWIEKI GÓRNEJ (BLEPHAROPLASTYKA) - OBUOCZNIE

5 000

 PTOZA

5 000

ODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ Z REPOZYCJĄ PUNKTU ŁZOWEGO

2 400

PODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ Z REPOZYCJĄ PUNKTU ŁZOWEGO

2 400

USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z DOTOREBKOWYM WSZCZEPEM SOCZEWKI (+2 WIZYTY KONTROLNE)

 

JEDOOGNISKOWEJ SFERYCZNEJ Z FILTREM UV

3 100

JEDNOOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ Z FILTREM UV

3 500

JEDNOOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

4 800

JEDNOOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ TORYCZNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO KORYGUJĄCA ASTYGMATYZM

5 700

JEDNOOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ Z FILTREM UV I ŚWIATŁA FIOLETOWEGO

4 800

JEDNOOGNISKOWEJ HYDROFOBOWEJ TORYCZNEJ Z FILTREM ŚWIATŁA UV KORYGUJĄCEJ ASTYGMATYZM

5 000

HYDROFOBOWEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO O WYDŁUŻONEJ OGNISKOWEJ (EDOF)

7 800

HYDROFOBOWEJ TORYCZNEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO O WYDŁUŻONEJ OGNISKOWEJ (EDOF)

9 000

HYDROFILNEJ Z FILTREM UV O WYDŁUŻONEJ OGNISKOWEJ (EDOF)

6 200

HYDROFILNEJ TORYCZNEJ Z FILTREM UV O WYDŁUŻONEJ OGNISKOWEJ (EDOF)

7 200

DWUOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ HYDROFILNO-HYDROFOBOWEJ Z FILTREM UV

5 400

DWUOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ HYDROFILNO-HYDROFOBOWEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

5 950

TRÓJOGNISKOWEJ REFRAKCYJNO-DYFRAKCYJNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

7 700

TRÓJOGNISKOWEJ REFRAKCYJNO-DYFRAKCYJNEJ TORYCZNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

9 000
OPERACJE  

OPERACJA PRZECIWJASKROWA - TRABEKULEKTOMIA (W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE)

3 500

JEDNOCZASOWA OPERACJA USUNIĘCIA ZAĆMY Z OPERACJĄ PRZECIWJASKROWĄ FAKOTRABEKULEKTOMIA

5 500 - 6 900

WITREKTOMIA

8 000

JEDNOCZASOWA OPERACJA USUNIĘCIA ZAĆMY Z WITREKTOMIĄ FAKOWITREKTOMIA

8 300 - 9 400

ZEZ - LECZENIE OPERACYJNE na jednym oku 

4 500

 

 

Pozostałe (rozwiń)

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej (cena brutto)
 

dot. Opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
(podst.: art..28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Nazwa usługi Cena
Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej-sporządzonych na wniosek pacjenta, w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
8,44 zł
Za jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej-sporządzonej na wniosek pacjenta, związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
0,30 zł
Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej), na wniosek pacjenta w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń
1,50 zł

 

Dot. Opłat za przechowywanie zwłok Pacjenta przez okres dłuższy niż 72h. (Podst.:Art..24. 1pkt 11 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej)  
Za każdą rozpoczętą dobę (powyżej 72h)
30