Menu

Laserowa korekcja wad wzroku

W naszym ośrodku laserowa korekcja wad wzroku wykorzystuje działanie lasera ekscymerowego i femtosekundowego na rogówce, zmieniając jej krzywiznę przednią i korygującą w ten sposób wady refrakcji. Celem zabiegu jest osiągnięcie normowzroczności, czyli usunięcie krótkowzroczności, nadwzroczności i astygmatyzmu.

Działanie lasera excimerowego polega na emisji promieniowania ultrafioletowego, uzyskiwanego poprzez pobudzenie impulsem elektrycznym cząsteczek gazów. Dzialanie lasera wywołuje zjawisko fotoablacji, czyli wyparowania ciała stałego (zrębu rogówki), z pominięciem pośrednich stanów skupienia. Każdy impuls laserowy działa na zadanej głębokości, tak więc wartość wady wzroku jest ściśle związana z ilością usuniętej tkanki. W przypadku krótkowzroczności laser działa w tzw. Strefie optycznej, tzn. w centrum rogówki, powodując jej spłaszczenie. W korekcji nadwzroczności, dla uzyskania efektu konieczne jest uwypuklenie centrum rogówki, laser jest wykorzystywany więc do ścieńczenia średniego obwodu, wtórnie powodując uwypuklenie centrum rogówki. Korekcja astygmatyzmu polega na usunięciu tkanki w osi prostopadłej do osi astygmatyzmu.

Poza korekcją wady sferocylindrycznej system wavefront pozwala na modelowanie przedniej powierzchni rogówki w celu wyeliminowania tzw. aberracji wyższego rzędu. Po analizie wszystkich nieregularności układu optycznego (rogówki, soczewki, ciała szklistego), system zostaje zaprogramowany indywidualnie dla każdego pacjenta, pozwalając na wyeliminowanie efektów olśnienia, halo, zaburzeń poczucia kontrastu, zaburzeń widzenia zmierzchowego i nocnego. System wavefront znacznie poprawia wyniki leczenia nie tylko redukując wadę wzroku, ale także poprawiając komfort widzenia.

Dzięki zastosowaniu lasera femtosekundowego istnieje możliwość wykonywania tzw zabiegów głębokich. Laser ten wykorzystuje zjawisko fotodysrupcji, czyli wytwarza tysiące drobnych pęcherzyków gazu dwutlenku węgla i wody, które rozdzielają warstwy rogówki na zadanej głębokości. Dzięki temu przygotowana zostaje powierzchnia rogówki dla działania lasera excimerowego.