Menu

Cennik

Konsultacje

 KONSULTACJA OKULISTYCZNA 200 zł 
 KONSULTACJA OKULISTYCZNA PROFESOR 300 zł 

Badania diagnostyczne

 KRZYWA DOBOWA APLANACYJNA (4 POMIARY) JEDNO OKO/DWOJE OCZU 100 zł/120 zł 
 BADANIE POLA WIDZENIA JEDNO OKO/DWOJE OCZU 40 zł/60 zł 
 PACHYMETRIA JEDNO OKO/DWOJE OCZU 40 zł/60 zł 
 ZDJĘCIE DNA OKA - CYFROWA FOTOGRAFIA DNA OKA JEDNO OKO/DWOJE OCZU 80 zł/120 zł 
 PERYMETRIA aparatem MATRIX firmy ZEISS JEDNO OKO/DWOJE OCZU 50 zł/60 zł 
 OCT siatkówki/plamki żółtej aparatem DRI OCT TRITON firmy TOPCON JEDNO OKO/DWOJE OCZU 140 zł/180 zł 
 ANGIO OCT aparatem DRI OCT TRITON firmy TOPCON JEDNO OKO/DWOJE OCZU 180 zł/220 zł 
 UBM JEDNO OKO/DWOJE OCZU 170 zł/200 zł 
 USG gałki ocznej JEDNO OKO/DWOJE OCZU 90 zł/130 zł 
 ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA JEDNO OKO/DWOJE OCZU 220 zł/280 zł

Zabiegi

 INIEKCJA DOSZKLISTKOWA OKA preparatem LUCENTIS (W CENIE 1 WIZYTA KONTROLNA) 1 600 zł 
 INIEKCJA DOSZKLISTKOWA OKA preparatem  EYLEA (W CENIE 1 WIZYTA KONTROLNA) 1 600 zł 
 USUNIĘCIE GRADÓWEK, BRODAWCZAKÓW, KĘPEK ŻÓŁTYCH,  KASZAKÓW  (W CENIE 1 WIZYTA KONTROLNA) od 600* zł 
 FOTOKOAGULACJA OKOLICY PLAMKI metodą  MICROPULSE/ENDPOINT aparatem PASCAL SYNTHESIS firmy TOPCON JEDNO OKO 400 zł 
 FOTOKOAGULACJA SIATKÓWKI - LASEREM ŻÓŁTYM 577nm aparatem PASCAL SYNTHESIS firmy TOPCON JEDNO OKO 400 zł 
 YAG - IRYDOTOMIA, KAPSULOTOMIA, TRABEKULOPLASTYKA JEDNO OKO 350 zł 
 BADANIE KONTROLNE PO LASEROTERAPII  (DO 4 TYGODNI PO ZABIEGU) 100 zł 
* kwota zabiegu uzależniona jest od konsultacji okulistycznej

Operacje

 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  standardowej  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 2950 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF sferyczny (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 3100 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF asferyczny  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 3500 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF IQ Natural (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 4800 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - TECNIS Opti-Blue  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 4800 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF Toric (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 5500 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF Restor  / PanOptix IQ  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 7400 zł / 7600 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - TECNIS Symfony  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 7400 zł 
 FAKOEMULSYFIKACJA z wszczepem soczewki  ponadstandardowej - ACRYSOF Restor Toric / PanOptix  Toric  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 9000 zł / 9200 zł 
 FAKOTRABEKULEKTOMIA z wszczepem soczewki -  ACRYSOF  (W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE) 5500 zł 
 FAKOTRABEKULEKTOMIA z wszczepem soczewki -  ACRYSOF IQ Natural  (W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE) 6600 zł 
OPERACJA PRZECIWJASKROWA (W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE) 3500 zł 

 WITREKTOMIA STANDARD
(plus dodatkowy koszt  zastosowanych śródoperacyjnie materiałów)

  7500 zł 

 FAKOWITREKTOMIA
(plus dodatkowy koszt  zastosowanej soczewki)

  8000* zł 
 ZEZ - LECZENIE OPERACYJNE na jednym oku  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 4000 zł 
 ZEZ - LECZENIE OPERACYJNE na obu oczach  (W CENIE 2 KONTROLE POOPERACYJNE) 4500 zł 
* kwota zabiegu uzależniona jest od konsultacji okulistycznej

 

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

dot. Opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
(podst.: art..28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Nazwa usługi

Cena brutto

Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej-sporządzonych na wniosek pacjenta, w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych;

8,44 zł

Za jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej-sporządzonej na wniosek pacjenta, związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych;

0,30 zł

Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej), na wniosek pacjenta w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń

1,50 zł

 

Cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny
 

dot. Opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (podst.: art.. 24. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej)

Nazwa usługi

Cena brutto

Za każdą rozpoczętą dobę (powyżej 72h)

30 zł

 
 
 
 
Sensor Cliniq ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa, tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80, e-mail: szpital@sensorcliniq.pl
Laserowa korekcja wzroku: tel.: 22 710 33 55, e-mail: rejestracja.refrakcja@sensorcliniq.pl
KRS: 0000213638
ul. Kacza 8 (wejście od ul. Okopowej, wjazd od ul. Wolność), 01-013 Warszawa
tel.: 22 710 33 33, fax: 22 322 81 80
e-mail: szpital@sensorcliniq.pl
 
Laserowa korekcja wzroku: tel.: 22 710 33 55
KRS: 0000213638