Menu

Badania diagnostyczne

Podczas konsultacji okulistycznej pacjentowi wykonujemy standardowe badanie okulistyczne.

Ponadto wykonujemy:

  • Badanie ciśnienia śródgałkowego - Tonometria (Schioetza lub aplanacyjna)

  • Badanie pola widzenia - Perymeria

  • Badanie grubości rogówki - Pachymetria

  • Ocena grubości włókien nerwowych siatkówki - GDx

  • USG w prezentacji A - Biometria

  • Obrazowanie i pomiary oka i oczodołu - USG B

  • Obrazowanie dna oka - Angiografia fluoresceinowa , AF

  • Optyczna koherentna tomografia dna oka - OCT

  • Badanie ustawienia gałek ocznych, kąta zeza - Badanie na synoptoforze

  • Badanie krzywej dziennej ciśnienia wewnątrzgałkowego