Menu

Zespół

absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych w zakresie medycyny estetycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od ponad 20 lat specjalizuje się i zdobywa doświadczenie w chirurgii refrakcyjnej wad wzroku, wykonała ponad 30 tysięcy zabiegów laserowej korekcji wzroku. Odbyła liczne szkolenia praktyczne z zakresu doskonalenia laserowej korekcji wad wzroku i leczenia stożka rogówki m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Irlandii,Stanach Zjednoczonych. Należy do Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy (ESCRS) i Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Przez wiele lat była nauczycielem akademickim dla polskich i zagranicznych studentów. Pani Doktor jest autorką prac naukowych wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz publikowanych w renomowanych czasopismach medycznych.

absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła z wyróżnieniem oraz Nagrodą Rektora w 1999 r. Stypendystka Unii Europejskiej, w ramach programu „Tempus”, odbyła roczne stypendium naukowe na Wydziale Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu w Padwie (Włochy). Staż specjalizacyjny z okulistyki odbyła w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, gdzie pracowała na oddziale okulistyki od 2001 do 2014 r, zdobywając doświadczenie zawodowe w zakresie leczenia zachowawczego oraz mikrochirurgii okulistycznej. Odbyła liczne szkolenia i staże zagraniczne, stale podnosi swoje kwalifikacje, specjalizując się przede wszystkim w zabiegach chirurgii przedniego i tylnego odcinka. Pani Doktor jest autorką wielu publikacji i doniesień zjazdowych, szczególnie z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów z orbitopatią tarczycową, temu zagadnieniu poświęcona też była rozprawa doktorska.

absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, staż specjalizacyjny z zakresu okulistyki odbyła w I

i II Klinice Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie oraz w Centrum Zdrowia Dziecka. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Szpitalu MSWiA w Warszawie, w Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Okulistyki oraz w Sensor Cliniq. 

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje regularnie uczestnicząc w wielu polskich, europejskich i światowych konferencjach okulistycznych oraz kursach z zakresu chirurgii zaćmy, chirurgii refrakcyjnej oraz witreoretinalnej.