Menu

Niezbędnik pacjenta

PRZYDATNE INFORMACJE
 
  1. Przed każdą wizytą w naszej klinice zapytaj czy po badaniu będziesz mógł prowadzić samochód.
  2. Na każdą wizytę zabierz ze sobą okulary przeciwsłoneczne.
  3. Przed badaniem kwalifikacyjnym nie noś soczewek kontaktowych: miękkich: 7-10 dni; twardych 3-4 tygodnie.
  4. W dniu zabiegu zgłoś się z osobą towarzyszącą lub poproś, aby ktoś odebrał Cię po z kliniki.
  5. Każdorazowo przed wpuszczeniem kropli umyj ręce.
  6. Zgłaszaj się na wszystkie badania kontrolne.
  7. Na dzień zabiegu oraz dzień następny prosimy nie planować innych aktywności oraz zalecamy unikać miejsc mogących być źródłem infekcji (wizyty w klubach, przebywanie w dużych skupiskach ludzi).
  8. Jeśli w czasie między kwalifikacją do zabiegu, a jego wykonaniem doszło do zmiany Twojego stanu zdrowia lub wystąpiły jakiekolwiek niepokojące objawy, koniecznie zgłoś to lekarzowi.
 

DLA ZAINTERESOWANYCH

Działanie lasera ekscymerowego (excited dimer  cząstka/molekuła gazowa pobudzona energią elektryczną) opiera się na pulsowej emisji promieniowania ultrafioletowego, powstałego dzięki połączeniu gazu szlachetnego z  halogenem oraz następowemu pobudzeniu przez wyładowanie elektryczne. Modelowanie rogówki przy użyciu lasera ekscymerowego określane jest mianem ablacji fotochemicznej (lub inaczej fotoablacji). Laser ekscymerowy, wykorzystujący falę długości 193 nm (fluoro-argonowy) i bardzo wysoką jednostkową energię impulsu (6,4 eV) doprowadza do wyparowania (ewaporyzacji) ciała stałego z pominięciem pośrednich stanów skupienia. Emituje przy tym niewielką ilość energii cieplnej. Każda ekspozycja na światło lasera ekscymerowego usuwa określoną warstwę stromy rogówki, całkowitą liczbę impulsów wyznacza więc głębokość keratektomii. Ilość usuwanej tkanki zależy od wielkości korygowanej wady wzroku i mieści się w przedziale od dziesięciu do stu kilkudziesięciu mikronów. W przypadku krótkowzroczności laser jest centrowany w obrębie strefy optycznej rogówki w celu wywołania spłaszczenia rogówki w centrum. Z kolei korekcja nadwzroczności wiąże się ze ścieńczeniem średniego obwodu rogówki z następowym względnym uwypukleniem części centralnej rogówki. Korekcja astygmatyzmu polega na usunięciu tkanki o 90° od osi astygmatyzmu. Proces ablacji trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund.

Konwencjonalne techniki laserowe korygują występujące aberracje niższego rzędu, czyli sferocylindryczny błąd refrakcyjny. Istniejące przedoperacyjnie aberracje wyższego rzędu nie podlegają korekcji według standardowych protokołów ablacji, a nawet mogą ulec zwiększeniu. Może to prowadzić do powstania zaburzeń optycznych, takich jak: efekty olśnienia, efekt halo czy pogorszenie poczucia kontrastu i widzenia nocnego. W odpowiedzi na potrzebę korekcji niepożądanych aberracji wprowadzono na rynek modelowanie kształtu rogówki przy użyciu techniki Wavefront, czyli spersonalizowane profile zabiegu wykorzystujące analizę czoła fali. Zasada tej techniki opiera się na analizie wszystkich nieregularności układu optycznego oka (z uwzględnieniem rogówki, soczewki, ciała szklistego) i pozwala na zaplanowanie tzw. spersonalizowanego profilu leczenia wady wzroku. Procedura refrakcyjna wspomagana techniką Wavefront uwzględnia istniejące aberracje wyższego rzędu i pozwala na ich usunięcie lub znaczną redukcję. Umożliwia to korekcję nieregularnych wartości astygmatyzmu, zdecentrowanych profili ablacji czy też złożonych aberracji optycznych. Pozwala też na znaczną poprawę wyników pooperacyjnych, na które wpływ ma nie tylko usunięcie wady wzroku, lecz także wzrost komfortu widzenia.