Menu

Kwalifikacja do zabiegu

W naszym ośrodku przeprowadzenie operacji refrakcyjnej poprzedzone jest badaniem optometrycznym i okulistycznym. W czasie badania optometrycznego określana jest dokładna wada wzroku przed i po porażeniu akomodacji (po zapuszczeniu kropli rozszerzających źrenicę) oraz wykonywana jest topografia rogówki. Drugim etapem kwalifikacji jest wykonanie badania USG gałek ocznych oraz badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka oka. W zależności od ich wyników, lekarz okulista może zalecić wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych, np. OCT plamki żółtej, pole widzenia, GDX. Wszystkie zalecone badania można wykonać w naszej placówce. Po przeprowadzeniu wszystkich badań lekarz okulista podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji do zabiegu refrakcyjnego oraz przedstawia możliwości wyboru typu laserowej korekcji wzroku.

Należy pamiętać, że część wykonywanych badań wymaga rozszerzenia źrenic, co uniemożliwia prowadzenie pojazdów mechanicznych przez 3-4 godziny po badaniu.

Badania kwalifikacyjne do operacji refrakcyjnej muszą być dokładne i wiarygodne, dlatego wymagane jest zdjęcie soczewek kontaktowych przed badaniami: miękkich: 7-10 dni przed badaniem i twardych 3-4 tygodnie przed badaniem.