Menu

Sprzęt

Dysponujemy zintegrowanym systemem the WaveLight? Refractive Suite, który składa się z dwóch niezależnych laserów: lasera femtosekundowego (FS 200) oraz lasera excimerowego (EX 500).

Jest to platforma najszybciej działających laserów, dająca również najszersze możliwości korekcji wad wzroku. Zabiegi wykonywane przy użyciu laserów są zindywidualizowane - dobierane dla każdego pacjenta indywidualnie, na podstawie pomiarów i diagnostyki przedoperacyjnej.

Laser EX 500 jest najnowocześniejszym laserem excimerowym, dającym możliwość wykonania zabiegów Wavefront OptimizedTM, Wavefront-Guided, Topography-Guided, Custom-QTM oraz PTK.

 

Laser ten jest wyposażony w system śledzenia oka, pracujący z częstotliwością 1050 Hz, w wielu płaszczyznach. Zapewnia to wyjątkową precyzję i bezpieczeństwo. Podążanie za ruchami gałki ocznej odbywa się w czasie rzeczywistym, z latencją tylko 2 milisekund. Laser działa przy szerokim zakresie średnicy źrenicy od 1,5 do 8 milimetrów, wyposażony jest również w system kontroli cyklorotacji oraz system aktywnej centracji.

Czas pracy lasera excimerowego jest bardzo krótki i wynosi 1,4 sekundy na każdą dioptrię wady, która jest usuwana.

Działanie lasera excimerowego polega na emisji promieniowania ultrafioletowego, uzyskiwanego poprzez pobudzenie impulsem elektrycznym cząsteczek gazów. Dzialanie lasera wywołuje zjawisko fotoablacji, czyli wyparowania ciała stałego (zrębu rogówki), z pominięciem pośrednich stanów skupienia. Każdy impuls laserowy działa na zadanej głębokości, tak więc wartość wady wzroku jest ściśle związana z ilością usuniętej tkanki. W przypadku krótkowzroczności laser działa w tzw. Strefie optycznej, tzn. w centrum rogówki, powodując jej spłaszczenie. W korekcji nadwzroczności, dla uzyskania efektu konieczne jest uwypuklenie centrum rogówki, laser jest wykorzystywany więc do ścieńczenia średniego obwodu, wtórnie powodując uwypuklenie centrum rogówki. Korekcja astygmatyzmu polega na usunięciu tkanki w osi prostopadłej do osi astygmatyzmu.

 

Poza korekcją wady sferocylindrycznej system wavefront pozwala na modelowanie przedniej powierzchni rogówki w celu wyeliminowania tzw. aberracji wyższego rzędu. Po analizie wszystkich nieregularności układu optycznego (rogówki, soczewki, ciała szklistego), system zostaje zaprogramowany indywidualnie dla każdego pacjenta, pozwalając na wyeliminowanie efektów olśnienia, halo, zaburzeń poczucia kontrastu, zaburzeń widzenia zmierzchowego i nocnego. System wavefront znacznie poprawia wyniki leczenia nie tylko redukując wadę wzroku, ale także poprawiając komfort widzenia.

Laser femtosekundowy (FS200)

Laser femtosekundowy posiada działanie tnące i jest wykorzystywany do przygotowania płatka rogówki, pod którym będzie następnie przeprowadzana ablacja laserowa. Zapewnia on krótki czas działania, standardowy płatek o średnicy 9 mm jest wytwarzana w 6 sekund.

Klapka wytworzona dzięki laserowi femtosekundowemu ma ostre brzegi, gładką powierzchnię wewnętrzną (pod płatkiem), jest łatwa do oddzielenia, jest przezierna, nie ulega obrzękowi.

Grubość i położenie klapki są dostosowywane indywidualnie na podstawie budowy anatomicznej i pomiarów przedoperacyjnych.

Dzięki zastosowaniu lasera femtosekundowego istnieje możliwość wykonywania tzw zabiegów głębokich. Laser ten wykorzystuje zjawisko fotodysrupcji, czyli wytwarza tysiące drobnych pęcherzyków gazu dwutlenku węgla i wody, które rozdzielają warstwy rogówki na zadanej głębokości. Dzięki temu przygotowana zostaje powierzchnia rogówki dla działania lasera excimerowego.