Menu

Iniekcje doszklistkowe

Iniekcja doszklistkowa to zabieg podania substancji czynnej do wnętrza gałki ocznej.

Iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF (w tym podawane w ramach programu lekowego) stosuje się w przypadku chorób siatkówki, szczególnie w postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), w retinopatii cukrzycowej, po zakrzepach naczyń siatkówki oraz przy wysokiej krótkowzroczności.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest jedną z głównych przyczyn upośledzenia widzenia u osób po 50 roku życia. Choroba uszkadza centralny obszar siatkówki zwany plamką, który odpowiedzialny jest za dobre widzenie. AMD występuje w dwóch postaciach: mokrej (wysiękowej) i suchej.

W postaci wysiękowej AMD w centrum siatkówki pojawiają się nieprawidłowe naczynia. Są one kruche i mogą pękać powodując przeciek płynu oraz krwawienie. Bez leczenia pogorszenie widzenia może postępować szybko i być znaczne.

Nowoczesną metodą leczenia wysiękowego AMD jest podawanie do ciała szklistego leków hamujących powstawanie patologicznych naczyń krwionośnych. Podstawowym celem takiej terapii jest zahamowanie postępu choroby. U części pacjentów może dojść do poprawy ostrości wzroku. U części jednak, pomimo leczenia, AMD może postępować. Jeżeli terapię rozpocznie się w zaawansowanym stadium choroby to szanse na poprawę widzenia są mniejsze. Nie istnieje jednak w chwili obecnej żaden inny skuteczny sposób leczenia tego schorzenia.

Preparaty stosowane w naszym ośrodku Ranibizumab (lucentis), Aflibercept (Eylea), Brolucizumab (Beovu).