Menu

Badania diagnostyczne

Podczas konsultacji pacjentowi wykonujemy standardowe badanie okulistyczne oceniające sprawne funkcjonowanie wzroku, m.in. badanie ostrości wzroku, badanie dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Ponadto wykonujemy:

 • Badanie pola widzenia – Perymeria kinetyczna /Perymetria zdwojonej częstotliwości (FDT)
 • Badanie grubości rogówki - Pachymetria
 • Ocena grubości włókien nerwowych siatkówki - GDx
 • USG w prezentacji A - Biometria
 • Obrazowanie i pomiary oka i oczodołu - USG projekcji A i B
 • Obrazowanie dna oka - Angiografia fluoresceinowa , AF
 • Fotografia cyfrowa dna oka
 • Optyczna koherentna tomografia dna oka - OCT
 • Badanie ustawienia gałek ocznych, kąta zeza - Badanie na synoptoforze
 • Badanie krzywej dziennej ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • Badanie drożności dróg łzowych 
 • Topografia rogówki
 • Pentacam, tomografia przedniego odcinka 
 • Ultrabiomikroskopia - UBM
 • Posiew z worka spojówkowego

 

 

Komputerowe badanie pola widzenia

To badanie polega na sygnalizowaniu przez chorego zauważenia punktu świetlnego wędrującego po czaszy perymetru. Wynik otrzymany w postaci komputerowego wydruku wskazuje na obecność ewentualnych ubytków w polu widzenia.
 

Komputerowe badanie pola widzenia jest badaniem pozwalającym ocenić

 •  postęp choroby w przypadku jaskry,
 •  jak również badaniem pomagającym w diagnostyce wielu schorzeń okulistycznych i neurologicznych.
 • Badanie plamki i badanie widzenia obwodowego

Przygotowanie do badania

 • Bardzo ważne jest, aby pacjent noszący okulary miał je ze sobą podczas badania
 • Badanie wymaga bardzo dużej uwagi i ścisłej współpracy ze strony pacjenta, gdyż na podstawie jego wypowiedzi wykreśla się pole widzenia.

Przeciwwskazania: Nie należy wykonywać badania po badaniu dna oka z użyciem leków rozszerzających źrenice.

 

Badanie dna oka wykonuje się:

 •  podczas wizyty okulistycznej
 • przy zaburzeniach widzenia
 • wskazane jest u chorych na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze
 • wskazane przy bólach głowy, zawrotach głowy, po urazach głowy
 • w tracie leczenia lekami np. p/gruźliczymi, w RZS
 • w schorzeniach neurologicznych
 • u kobiet w ciąży

Badanie przeprowadza sie po podaniu kropli rozszerzających źrenice (uwaga rozszerzenie źrenic powoduje pogorszenie widzenia oraz zwiększoną wrażliwość na światło, które utrzymują się ok 4 godzin).

Badanie dna oka jest bezbolesne.

 

Pomiar ciśnienia śródgałkowego

Rodzaje badań:

Tonometria bezkontaktowa

Badanie do dokładnych pomiarów ciśnienia śródgałkowego bez stykania się z powierzchnią oka (podmuch powietrza) Badanie jest bezbolesne i krótkotrwałe.

Tonometria aplanacyjna

Metoda badania ciśnienia śródgałkowego w lampie szczelinowej tonometrem Goldmana. Badanie wymaga znieczulenia miejscowego kroplami i barwnikem fluoresceiny. Pomiar jest bezbolesny.

Oba urządzenia przeznaczone do pomiaru ciśnienia wewnątrz oka stosuje się w badaniach przesiewowych i diagnostycznych jaskry.